Zásady vrátenia tovaru

WILMAX Europe umožňuje svojim zákazníkom bez udania dôvodu vrátiť nový a nepoužitý tovar zakúpený v internetovom obchode vrátane celého sortimentu (ďalej len „Produkt“)

1. Zákazník môže vrátiť produkt do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Za účelom vrátenia produktov by mal kupujúci do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zaslať predávajúcemu doporučený list s odôvodnením na adresu „Wilmax Europe“ sp. z o.o. 02-676, ul. Postępu 19 lok.103, Warszawa alebo e-mailom na adresu: [email protected].

3. V prípade vrátenia produktov – náklady spojené s refundáciu znáša kupujúci, na adresu “Wilmax Europe” sp. z o.o., 02-676, ul. Postępu 19 lok.103, Warszawa. Produkt musí byť vrátený predajcovi do 14 dní od prijatia položky.

4. Produkt je potrebné vrátiť s dokladom o kúpe.

5. Predávajúci sa zaväzuje s kupujúcim vysporiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia produktov od kupujúceho. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia peňazí, ktorým mu nevzniknú žiadne náklady, napríklad bankovým prevodom, ak kupujúci práve zaplatil za produkt. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu.2

6. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

7. Podmienky vrátenia tovaru platia len pre tovar primeranej kvality.

8. Tovar vhodnej kvality je možné vrátiť, ak:
a. - sa nepoužíval,
b. - zachoval si svoj vzhľad a výkon,
c. - je v originálnom továrenskom balení (ak je k dispozícii),
d. - má zavedenú vzorku predaja

9. Produkty používané zákazníkom sú nevratné.