Regulamin zwrotu produktów

Na zasadach określonych poniżej, WILMAX Europe umożliwia swoim Klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu nowego i nie noszącego znamion użytkowania produktu zakupionego w Sklepe Internetowym obejmującego cały asortyment (dalej „Produkt”)

1. Klient może dokonać zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Chcąc zwrotic Produktów kupujący powinien w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, przesłać sprzedającemu oświadczenie listem poleconym na “Wilmax Europe” sp. z o.o., 02-676, ul. Postępu 19 lok.103, Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].

3. W przypadku zwrotu Produkty - zwrot następuje na koszt kupującego, na adres w Warszawie, “Wilmax Europe” sp. z o.o., 02-676, ul. Postępu 19 lok.103, Warszawa. Produkt musi zostać zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu.

4. Zwrócony w tym trybie produkt musi zostać zwrócony wraz z dowodem zakupu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozliczyć z kupującym bez zbędnych zwłok, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tej samej metody płatności, z której korzystał kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inną metodę zwrotu, która nie ponosi dla niego żadnych kosztów, na przykład przelewem bankowym, jeśli kupujący właśnie dokonał płatności za produkt. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu.

6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Warunki zwrotu towaru obowiązują tylko w przypadku towarów odpowiedniej jakości.

8. Towar odpowiedniej jakości można zwrócić, jeżeli jest:
a. nie był w eksploatacji,
b. zachował wygląd i właściwości użytkowe,
c. znajduje się w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (jeśli jest dostępny),
d. ma ustaloną próbkę sprzedaży.

9. Produkty uzywany przez Klienta nie podlegają zwrotowi.